Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Det första dokumentet i listan är en Word-fil, alla övriga är pdf-filer. Alla öppnas i nytt fönster.
AnsökanTillMiljövårdsdelegationen
Bilaga-1_UnderlagBakgrund
Bilaga-2_Miljökonsekvensbeskrivning
Bilaga-3_Fotografier-2020-10-08
Bilaga-4_InformationAvtalsförslagFastighetsägare
Bilaga-5_Fastigheter
Bilaga-6_RapportÖverProvtagning
Bilaga-7_SammanställningAvProvtagning
Bilaga-8_KallelseTillSamråd_2020-09
Bilaga-9_Samrådsprotokoll
Bilaga-10_Gödningsmedel
Karta-1_2020-10-11
Karta-2_2020-10-11
Karta-3_2020-10-11
Karta-4_2020-10-11

Copyright ©2020 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn