Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Hemma - nya nyheter!
 

Kontakt med vår hamnfogde

Mats Quinn, vår hamnfogde, tar emot gästbåtar och husbilar och håller reda på platser och betalningar. 073 346 24 97.

Corona, senaste utvecklingen

Covid-19 fortsätter att prägla och påverka verksamheten. Vaccinationerna har kommit igång, speciellt för äldre personer, vilket lättar på isoleringen för fler och fler. Fortfarande gäller förstås att man risk för exponering och spridning föreligger) noggrannt sköter hygien (tvätta händer återkommande och hålla avstånd för att minska smittspridningen. Vi gläds över den höjda gränsen för hur många personer som är betrodda att samlas för olika aktiviteter.

Seglarskola även denna sommar!

Med början tisdagen efter midsommar, d.v.s. 29 juni, pågår årets seglarskola för äldre barn och ungdomar. Vi välkomnar de yngre som vill segla och vi välkomnar deras föräldrar som hjälper sina yngre att hålla humöret på topp. Vår plan är att alla tisdagskväller, från kl 18:00, blir det genomgång och segling. Dels har vi våra optimistjollar, de klassiska nybörjarbåtarna, dels har vi några jollar som är större och mer utmanande för de mer tränade ungdomarna. Vår avsikt är att seglingarna fortsätter samtliga tisdagar under juli och en liten bit in i augusti.
Givetvis måste den seglande - enskilt eller som familjemedlem - vara medlem i Klinte Båtklubb (försäkringsfråga).

Årsmötet 2021

Årsmötet hölls söndag den 28 mars.
Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna behandlades en särskild ekonomisk fråga. Frågan är initierad av att KIK, Klintehamns idrottsklubb,avser att bygga en eller flera padelbanor vid idrottsplatsen och därvid efterfrågat hjälp med den kortsiktig finansieringen. Årsmötet beslutade att samtycka till ett lån till KIK att återbetalas inom 4-5 år. att behandla.

Medlemskap 2021 - varmt välkomna alla nya medlemmar!

Det tickar in nya personer som anmäler sig till att bli medlemmar. Underbart, välkomna allesammans.
Om du, medlem sedan tidigare, inte betalat ditt medlemskap för 2021 så uppmanar vi dig att göra det snarast.
Medlemsavgifterna för 2021 är desamma som för 2019 och 2020. Informationen på fliken Medlemskap är alltså aktuella för 2021.

Bastun

Bastusäsongen är i full gång. Folkhälsomyndighetens villkor gör att vi nu kan hålla öppet för enstaka gäster på fredagar (på det sätt som bastun var igång före coronatiden). Och givetvis fortsätter möjligheten att boka för olika sällskap. Vi har många tider bokade och vi gör vårt bästa att möjliggöra för olika bokare att finna tider. Den höga användningen gör att man inte kan räkna på att få en idealtid på kort varsel! Ring till Mats Quinn och anmäl din önskan.
Avgiften vid förhyrning av bastun är 400 kronor inklusive varmvattnet i duscharna. Och ni som hyr bastun - visst kommer ni ihåg att stänga dörrarna efter er? Tack på förhand!

Fiskevården: Klinteviken och Robbjensån

Projektet i Klinteviken har smugit sig vidare: Att vi har tillstånd till fiskevårds- och vattenvårdsaspekterna är klart sedan tidigare. Landaspekten, uppläggningen av muddermassorna, är under analys på Länsstyrelsen och vi har fått en mindre bakläxa på skrivningarna. Dock, projektet är på sakta på väg till Miljöprövningsdelegationen, den lägsta juridiska instansen som behandlar denna typ av frågor.

Behöver du permanent båtplats i Klintehamn (eller någon annan kommunal hamn)?

Om du vill ha en plats "på riktigt" för din båt och skall ha Klintehamn som hemmahamn så är det Region Gotland som du skall vända dig till. Enklast är att gå in på anmälningssidan på regionens webb. Där fyller du i dina önskemål och en handläggare tar hand om ärendet och återkommer till dig inom kort! Det är alltså inte Klinte Båtklubb som administrerar den typen av båtplatser - vi har hand om gästbåtarna som kommer hit!

Och om du har en plats som du inte behöver - boka av den genom att kontakta Region Gotland!

Allt om Husvagn och Camping

I nummer 3-2019 recenseras vår ställplats på kajen. Högsta betyg för de aspekter vi kontrollerar, lite lägre för trafiksituationen och att Klintehamn behöver ett roligare centrum. Gå till fliken Gästhamn & ställplats för att läsa mera!

GDPR-policy

KBK:s GDPR-policy behandlar hur vi handskas med personuppgifter.

Copyright ©2021 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn