Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Blands KBK:s aktivitetsområden kan nämnas:
 

Gästhamnsverksamhet & ställplatser

Hamnområdet inklusive platserna och funktionerna för gästhamn och ställplatser ägs av Region Gotland (kommunen) och arrenderas av KBK. KBK har varit drivande i att utveckla funktionaliteten i hamnområdet och kompletterar med ytterligare funktion och nytta i klubbens servicehus.

Bastu

Bastun med tillhörande hygienutrymmen för män respektive kvinnor är belägen i KBK:s servicebyggnad. Det finns gemensamma bastutider (badkläder förutsätts) arrangerade av KBK och det finns möjlighet att på privat basis hyra bastun.

Utsikten från bastun, ut över havet, är högt uppskattad. Det finns en dörr så man kan gå ut från bastun till bryggan utanför. För den händelse att man provat östersjövattnet i närheten finns stegar för att enkelt komma upp ur vattnet igen.

Det går bra att hyra bastun för egna bad med familj och vänner vid andra tidpunkter – bokning via vår hamnfogde/bastufogde (Thomas Skattberg) per telefon (alltså INTE e-post!

Seglarskola

Vi vill arrangera en seglarskola, främst med våra optimistjollar men givetvis också med mer utmanande båtar denna sommar för dem som klarar dem. Vi räknar med att skolan inträffar under samlad tid, nära månadsskiftet juli-augusti. Planering pågår och instruktörer är på gång. Vi välkomnar också föräldrar och kompetenta seglare som vill hjälpa till med seglarskolan. Mer detaljer om detta när säsongen närmar sig! Deltagarna måste ange namn och personnummer för att kunna delta i seglarskolan och omfattas av försäkringar. Vi tar givetvis ut en avgift för deltagandet i seglarskolan.

Ungdomar och föräldrar som är medlemmar och som har visat att de kan segla de olika båtarna, är därtill välkomna att ta ut en båt för segling och trevnad på eget ansvar.

Miljövårdsarbete

Miljövårdsarbetet har kretsat kring strand- och vattenmiljön i Klintebukten och de åar som rinner ut på olika ställen i bukten. Bukten utgör ett rikt fågelområde med örn, måsfåglar, tärnor, svanar, änder och andra strandfåglar. Arbetet har drivits och utförts av KBK och dess medlemmar och samarbetspartners med finansiering via Länsstyrelsen.

Klinteviken

Klinteviken är en grund inre havsvik i området. Efterhand som jordbruket ökat sina gödningsgåvor har övergödningen av denna vik och sedimentationen av finsand ökat starkt. Näringstillgången leder ofta till syrebrist på sommaren, kopplad till omfattande tillväxt av vass längs stränderna. KBK har återkommande skördat vass för att hålla vattenspegeln öppen. Nu inleder vi en kampanj för att förbättra vattenflödet och ge bättre lekvillkor för fisk.

KBK har för flera år sedan inlett ett arbete för att kanalisera Varbosåns flöde genom viken genom att skapa en långsträckt grävning längs vikens östra strand. Målen är att vattenflödet förbättras och att det skapas större djup inklusive vissa hålor, vilket ger utrymme för smolt (yngel och småfisk) av främst öring och gädda och möjligheter till utveckling av en sammanhängande strandpromenad.
Projektet skall ses från tre utgångpunkter: Fiskevårdsaspekten, som för vår del är den centrala; Vattenvårdsaspekten som leder till bättre vattenflöde från Varbosån (även känd som Sandaån); Markvårdsaspekten som reglerar villkoren för att lägga upp de sediment som flyttas från vaattensidan av strandlinjen till marksidan av samma strandlinje. Tillstånd till alla tre aspekterna har inhämtats: fiskevård, vattenvård och deposition av sediment på land.

Nu (början av 2023) har vi planering av arbetets utförande i möte med Länsstyrelsen och Region Gotland som nästa steg innan vi kan få sätta grävmaskinskopan i marken...

Copyright ©2023 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn