Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Styrelse & funktionärer

KBK har organisationsnummer 802435-4253

En GDPR-policy är utarbetad. Den är också godkänd av årsmötet 2019.

Styrelsen väljs vid KBK:s årsmöte, som hålls i början av kalenderåret. Antalet ledamöter (exklusive ordföranden) skall vara 5-7 och antalet suppleanter skall uppgå till 1-3. Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet och fördelar funktionärsposter, dels interna och dels för olika utåtriktade funktioner.

För år 2022 gäller:

FunktionFunktionärTelefon
OrdförandeMats Ågren0702481309
Vice ordförandeUlf Ahlqvist0705929810
SekreterareUlf Ahlqvist + arbetsgrupp
Kassör, byggnadsansvarigCurt Cedergren0704261720
LedamotPeter Berg0703287956
Ledamot Tomi Idman
LedamotRoland Stenberg0704219809
LedamotKenneth Wessman0727162355
SuppleantHåkan Jonsson0721864615; 0498-241500
SuppleantMats Quinn0767660986
SuppleantPer Stumle
 
BåtplatsansvarKenneth Wessman
Miljö- & fiskevårdsansvarRoland Stenberg, Håkan Jonsson
Materiel & byggnaderPeter Berg
HamnfogdeMats Quinn
StudieansvarTomi Idman
Sjö- & torrsättningsansvarigErik Livén0763173151
UngdomsansvarPer Stumle, Anders Cedergren
WebbansvarRoland Stenberg
BastuansvarMats Quinn


 

Copyright ©2022 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn