Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Hemma - nya nyheter!
 

Arbetsdag:

Arbetsdag bokad nu på lördag (8/10) med början klockan 9. Koll att allt är ok inför höst och vinter, fixa och snygga till.

Fiskevården: Klinteviken och Robbjensån

Projektet i Klinteviken har gått vidare med stor framgång: Att vi erhållit tillstånd till fiskevårds- och vattenvårdsaspekterna har varit klart sedan tidigare. Landaspekten, uppläggningen av muddermassorna, är behandlad och godkänd av Miljöprövningsdelegationen. Vi går nu igenom alla praktiska aspekter så vi kan påbörja det stora arbetet snart. Efter att vi planerat med entreprenören, vet vi att vi startar på nyåret 2023! Vi gläds!!

Om bastu och julbad

NYTT! NYTT! Det är svårt att hålla igång torsdagsbastum av olika skäl. Därför: Vi backar tillbaka till ENDAST FREDAGAR med början klockan 17!
Och så stiger kostnaden för att hålla igång bastuaggregat och duschar. Ny taxa: 25 kr för medlem och 50 kr för övriga.

Bastusäsongen är i full gång, varje vecka. Klinte båtklubb håller bastun öppen "som vanligt" på fredagar (där vi har många återkommande badgäster). Tiden 17-19 gäller.

Bastubad vid andra tider bokas via vår bastufogde (Mats Quinn, 073 346 24 97). Vi har under en längre tid hänvisat till honom och till den telefonen. Maila inte - det är bättre att prata! Mats har koll på den aktuella bokningen. Vi har vanligtvis många tider bokade och vi gör vårt bästa att möjliggöra för olika bokare att finna tider. Den höga användningen gör dock att man inte kan räkna på att få en idealtid på kort varsel och speciellt inte om man skriver e-post!

Det kan hända att vi måste stänga vid någon storhelg. Kolla gärna med Mats Q om tider vid speciella helger!

Avgiften vid förhyrning av bastun är ändrat till 500 kronor inklusive varmvattnet i duscharna. Och ni som hyr bastun - visst kommer ni ihåg att stänga dörrarna efter er? Tack på förhand!

Notera: Vi har en ytterdörr vid bastun så bastubadarna kan sitta ner på bänkarna på utsidan. Det är ett hamnområde och vi vet att många personer badar strax utanför. Badandet understödjer vi inte. Bad är generellt förbjudet i alla hamnar i Sverige.

Medlemskap 2022 - varmt välkomna alla nya medlemmar!

Det tickar fortfarande in nya personer som anmäler sig till att bli medlemmar under 2022. Underbart, välkomna, välkomna, allesammans.
Medlemsavgifterna för 2022 är densamma som för de närmast gångna åren. Informationerna på fliken Medlemskap gäller för 2022.

Behöver du permanent båtplats i Klintehamn (eller någon annan kommunal hamn)?

Om du vill ha en plats "på riktigt" för din båt och skall ha Klintehamn som hemmahamn så är det Region Gotland som du skall vända dig till. Region Gotland är ägare av både båtplatser och uppläggningsplatsen vid bodarna. Enklast är att gå in på anmälningssidan på regionens webb. Där fyller du i dina önskemål och en handläggare tar hand om ärendet och återkommer till dig inom kort! Det är alltså inte Klinte Båtklubb som administrerar den typen av båtplatser - vi har hand om gästbåtarna som kommer hit!

Och om du har en plats som du inte behöver - boka av den genom att kontakta Region Gotland!

GDPR-policy

KBK:s GDPR-policy behandlar hur vi handskas med personuppgifter.

Copyright ©2022 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn