Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Bilder och föreläsning snart, snart!

Följ med på en jordenruntsegling med S/Y Nerthus!

Per-Erling Evensen berättar om sina äventyr över oceaner och spännande möten med kulturer på avlägsna öar.

Hamncaféet, söndag 6 mars 19:00. Deltagande, fika med bulle, kostnad 30 kr.

Anmälan till Ulf Ahlquist ulf.ahlquist@telia.com.

Vi räknar på att många vill ta del av reseberättelsen så chansa inte på lediga platser. Anmäl dig!

Årsmöte 2022

Årsmötet hölls på sedvanligt sätt och sedvanlig plats (KBKS:s servicehus på hamnen) söndag den 20 februari klockan 14. Även hölls årsmöte för Klintehamns småbåtshamn ekonomisk förening. Klubbens arbete fortgår 2022 på samma sätt sen tidigare. Hela styrelsen fick förnyat förtroende.

Hemma - nya nyheter!
 

Nyheter om bastu och julbad

Bastusäsongen är i full gång och julbaden står för dörren. Klinte båtklubb håller bastun öppen "som vanligt" på fredagar (där vi har många återkommande badgäster) men nu lägger vi till torsdagar för damer. Båda dagarna gäller tiden 17-19.

Bastubad vid andra tider bokas via vår bastufogde (Mats Quinn, 073 346 24 97). Vi har under en längre tid hänvisat till honom och till den telefonen. Maila inte - det är bättre att prata! Mats har koll på den aktuella bokningen. Vi har vanligtvis många tider bokade och vi gör vårt bästa att möjliggöra för olika bokare att finna tider. Den höga användningen gör dock att man inte kan räkna på att få en idealtid på kort varsel och speciellt inte om man skriver e-post!

Kolla gärna med Mats Q om tider under jul- och nyårshelgerna!

Avgiften vid förhyrning av bastun är 400 kronor inklusive varmvattnet i duscharna. Och ni som hyr bastun - visst kommer ni ihåg att stänga dörrarna efter er? Tack på förhand!

Medlemskap 2022- varmt välkomna alla nya medlemmar!

Det har tickat in nya personer som anmält sig till att bli medlemmar under 2021. Underbart, välkomna allesammans.
Nu är det år 2022 och det är dags att förnya medlemskapet. Om du inte redan gjort det föreslår vi dig att göra det snarast. Medlemsavgifterna för 2022 är desamma som för de närmast gångna åren. Informationerna på fliken Medlemskap gäller för 2022.

Fiskevården: Klinteviken och Robbjensån

Projektet i Klinteviken har smugit sig vidare: Att vi erhållit tillstånd till fiskevårds- och vattenvårdsaspekterna har varit klart sedan tidigare. Landaspekten, uppläggningen av muddermassorna, är under behandling av Miljöprövningsdelegationen, som skickat handlingarna för yttrande till länsstyrelsen, kommunen och Trafikverket och även annonserat i båda tidningarna. Eventuella yttranden skall vara inne som senast den 24 februari.

Behöver du permanent båtplats i Klintehamn (eller någon annan kommunal hamn)?

Om du vill ha en plats "på riktigt" för din båt och skall ha Klintehamn som hemmahamn så är det Region Gotland som du skall vända dig till. Enklast är att gå in på anmälningssidan på regionens webb. Där fyller du i dina önskemål och en handläggare tar hand om ärendet och återkommer till dig inom kort! Det är alltså inte Klinte Båtklubb som administrerar den typen av båtplatser - vi har hand om gästbåtarna som kommer hit!

Och om du har en plats som du inte behöver - boka av den genom att kontakta Region Gotland!

GDPR-policy

KBK:s GDPR-policy behandlar hur vi handskas med personuppgifter.

Copyright ©2022 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn