Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Hemma - nya nyheter!
 

Ny rutin för avgifthantering!

Hamnkaféet är inte längre ombud för att ta upp avgifter för gästbåtar, ställplatser och förhyrningar av servicehuset. Hanteringen sköts direkt av Båtklubbens hamnchef, Peter Berg, 0703287956. Ha gärna koll på hans mottagningstider i servicehuset! Nyfiken på kostnaderna - kolla fliken Kontakt & länkar.

Bastu

Bastusäsongen är i full gång. Utökad bastutid, nu två kvällar i veckan! KBK bjuder till gemensam bastutid onsdagar respektive fredagar klockan 17:00. Det är gemensamt herrar & damer, varför badkläder erfordras. Vi har hört att räddningsstegarna, som nu är på plats i god ordning, används av personer som vill komma upp ur vattnet vid bryggan.

Det går också bra att boka tid för bastubad för släkt, vänner och bekanta. Bokning genomförs genom att man ringer till Peter Berg, 0703287956.

Behöver du permanent båtplats i Klintehamn (eller någon annan kommunal hamn)?

Om du vill ha en plats "på riktigt" för din båt och skall ha Klintehamn som hemmahamn så är det Region Gotland som du skall vända dig till. Enklast är att gå in på anmälningssidan på regionens webb. Där fyller du i dina önskemål och en handläggare tar hand om ärendet och mailar dig inom kort! Det är alltså inte Klinte Båtklubb som administrerar den typen av båtplatser - vi har hand om gästbåtarna som kommer hit!

Medlemskap 2019 - varmt välkomna alla nya medlemmar!

Det tickar in nya personer som anmäler sig till att bli medlemmar. Underbart, välkomma allesammans.
Det finns väl ingen gammal medlem kvar som inte betalat avgiften för 2019? Betala nu så du är kvar i rullorna på rätt sätt.
Se fliken Medlemskap för mera detaljer på temat!

Sommarens seglarskola pågår för fullt, tisdagarna efter midsommar (om inte väder eller andra krafter ger förhinder)!

Ja, seglarskolan för de yngre pågår även i år. Optimisterna och de större jollarna är i drift och ger både kunskaper och glädje. Reservera familjens tisdagskvällar klockan 18. Seglarskolan pågår sedan midsommar och hela juli ut, troligen en liten bit in i augusti. Fler och fler barn och ungdomar, både nybörjare och erfarna, blir allt duktigare och uthålligare. Det mesta är klart och planerat så förbered tankarna, kolla den egna kalendern och prata för seglingarna med barn, barnbarn, grannar och bekanta. Vi återkommer efterhand med mer info!

Allt om Husvagn och Camping

I nummer 3-2019 recenseras vår ställplats på kajen. Högsta betyg för de aspekter vi kontrollerar, lite lägre för trafiksituationen och att Klintehamn behöver ett roligare centrum. Gå till fliken Gästhamn & ställplats för att läsa mera!

Fiskevård

KBK driver ett projekt för att kanalisera Varbosåns vattenflöde i Klinteviken längs vikens östra strand. Bottenprov har tagits på uppdrag av Länsstyrelsen och det finns inget att anmärka. Fastighetsägarna samtycker, Region Gotland är positiv, likaså Länsstyrelsen. Länsstyrelsen diskuterade om omfattningen är sådan att vi skall göra en ansökan till Miljödelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholm, som har ansvar i detta avseende. Vi har skissat på en miljökonsekvensbeskrivning. Men nu har vi fått ett anslag från Länsstyrelsen så nu gäller det att vänta in den tid på året då man inte stör fisk, fåglar och andra livsformer. Allt talar för att det praktiska arbetet kan börja på sensommaren/förhösten 2019.

KBK och Länsstyrelsen är överens om att Robbjensån är en högklassig å för öringslek. En klassisk plats för att se öring är vid Värsände. Den tidigare favoritplatsen vid Norra Kustvägen togs bort av Sportfiskarna.

Sportfiskarna vill nu dra igång ett litet projekt för skolelever på mellanstadiet - de vill ge information om vattendrag och bland annat öring och därtill låta eleverna lägga små bankar med lämpligt grus för fiskarnas lek längs sträckan från bron över Skolgatan och norrut längs Ågatan. Om eleverna är lite mer kunniga och positivt inställda kanske det inte ramlar så mycket skräp i ån? Båtklubben understödjer idén att aktivera eleverna!

GDPR-policy

Vi har utarbetat en GDPR-policy som behandlar hur vi handskas med personuppgifter.

Copyright ©2019 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn