Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Hemma - nya nyheter!
 

Årsmötet 2024

Årsmöte 2024 hölls lördag den 24 februari klockan 14:00 i klubbens servicehus på hamnen i Klinte. Ett tjugotal medlemmar slöt upp. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar diskuterades klubbens 50-årsjubileum, där vi återkommer senare med information om aktiviteter. Klubbens GDPR-policy har uppdaterats eftersom vi från år 2025 behöver använda personnummer som nyckel i medlemsregistret. Vårt medlemsregister samlever med motsvarande för många andra båtklubbar också.
Årsmötet avslutades med kaffe med semla och visning av den förnyade bastun!

Hamnfogde

Vår hamnfogde och bastufogde Thomas Skattberg arbetar på ihärdigt. Bastusäsongen är i full gång, både båtklubbens fasta tider och därtill de många privata bokningarna. Boka direkt med honom på telefon 073 714 02 25. Nu när ljuset och värmen kommer så blir det mer fart på gästbåtarna och ställplatserna, även det här året.

Fiskevården i Klinteviken och Robbjensån

Som ni nog sett då ni färdats på väg #140 längs Klinteviken har projektet nått en stor etappseger: under hösten 2023 (slutet av september och några dagar in i oktober) gick det äntligen att genomföra den muddring som vi kämpat för så länge. Öringsyngel och andra småfiskar från åarna har en säker plats när de kommit ur åarna, speciellt Robbjensån, "enligt plan".
Under tidiga våren fokuserar vi på nästa steg: att så gräsfrö längs stranden på det uppgrävda materialet. Vi hoppas på att vädret blir sådant att gräsfröna gror snabbt...

Region Gotland har tidigare aviserat att man avser att att gräva i kanten av väg 140 för att lägga ner en avloppsledning. Nu tycks det som att förläggningen av ledningen ändrats. Norra Kustvägen kommer att grävas upp och ledningen läggas ner där - och ersätta äldre ledningar som fanns innan man anlade betongvägbanan...

Medlemskap 2024!

Varmt välkomna alla nya medlemmar - och alla befintliga också!

Det tickar in nya personer som anmäler sig till att bli medlemmar för 2024. Underbart, välkomna, välkomna, allesammans.
Medlemsavgifterna för 2024 ser du enklast på fliken Medlemskap. Du som har gott minne och var med under 2023 vet att avgiften ligger kvar på samma låga nivå.

Permanent båtplats i Klintehamn?

Region Gotland äger hamnen och hyr ut de permanenta båtplatserna. Det är också de som äger uppställningsplatsen vid bodarna. Enklast är att gå in på anmälningssidan på regionens webb. Fyll i dina önskemål. Därefter tar en handläggare hand om ärendet och återkommer till dig inom kort! Det är alltså inte Klinte Båtklubb som administrerar den typen av båtplatser - vi har hand om gästbåtarna som kommer hit enstaka dygn under sommaren!

Och du som har en plats som du inte behöver - boka av den genom att kontakta Region Gotland! Det finns andra som behöver den!

Gräsroten!

Gräsroten är Svenska Spels metod att stödja idrottsföreningar i samband med att man satsar i en del av deras spel! Anmäl Klinte Båtklubb som mottagare av dina bidrag nästa gång du spelar!

GDPR-policy

KBK:s GDPR-policy behandlar hur vi handskas med personuppgifter.

Copyright ©2024 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn