Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Hemma - nya nyheter!
 

ÅRSMÖTE:

Årsmöte 2023 kommer att hållas lördag den 18 februari klockan 14:00. Alla medlemmar, boka in tiden i almanackan. Ju fler vi blir som möts upp, desto trevligare och desto fler bra idéer och inlägg kring planeringen blir det! Vill du vara med på lite fika så ber vi dig att anmäla att du kommer.

Båtbottnar och båtbottenfärg!

Alla båtägare, inklusive klubbens medlemmar, har nog hängt med i diskussionen om båtbottenfärger med tennföreningar som aktiv substans för att bli av med havstulpaner och annan beväxning. Ansvaret för att undersöka båtens botten och vid behov ta bort den förbjudna bottenfärgen åligger båtägaren. Först och främst måste man veta om man har tenn på sin båtbotten, om man har det måste man agera på rätt sätt. Observera att det inte räcker med att ha målat över med "modern" tillåten färg för att bli av med tennproblemet.

Klinte Båtklubb har fått ett erbjudande att bistå klubbens medlemmar att få båtarna undersökta och därefter få ett intyg om läget för den aktuella båten. Du som är medlem i klubben får en stor rabatt på normalpriset för undersökningen. Är du inte medlem erbjuder vi dig att också anmäla dig till undersökningen men i ditt fall får du inte rabatten, försåvida du inte väljer att bli medlem i klubben och ta del av rabatten.

Undersökningen planeras till en tid senare i vår, då båtarna fortfarande står på land. Vi återkommer med mer information, exempelvis vid årsmötet!

Fiskevården: Klinteviken och Robbjensån

Projektet i Klinteviken har gått vidare med stor framgång: Tillstånd till fiskevårds- och vattenvårdsaspekterna har varit klart sedan tidigare. Landaspekten, uppläggningen av muddermassorna, är behandlad och godkänd av Miljöprövningsdelegationen. Nu skall vi genomföra vissa möten med Länsstyrelsen och Region Gotland om arbetsmetoder, kontroller och sådant. Vi stämmer också av med vår entreprenör. All inriktning är på att arbetet går igång nu under "vintern" 2023!

Om bastubad och liknande

NYTT! NYTT! Det blev svårt att hålla igång torsdagsbastum av olika skäl. Därför: Vi har backat tillbaka till ENDAST FREDAGAR med början klockan 17!
Därtill har kostnaden för att hålla igång bastuaggregat och duschar stigit, vilket tvingat fram en ny taxa: 25 kr för medlem och 50 kr för övriga.

Alltså: Bastusäsongen är i full gång, varje vecka. Bastun hålls öppen "som vanligt" på fredagar mellan 17 och 19.

Bastubad vid andra tider bokas via vår bastufogde (Mats Quinn, 073 346 24 97). Vi har under en längre tid hänvisat till honom och till den telefonen. Maila inte - det är bättre att prata! Mats har koll på den aktuella bokningen. Vi har vanligtvis många tider bokade och vi gör vårt bästa att möjliggöra för olika bokare att finna tider. Den höga användningen gör dock att man inte kan räkna på att få en idealtid på kort varsel och speciellt inte om man skriver e-post!

Det kan hända att vi måste stänga vid någon storhelg. Kolla gärna med Mats Q om tider vid speciella helger!

Avgiften vid förhyrning av bastun är numera 500 kronor inklusive varmvattnet i duscharna. Och ni som hyr bastun - visst kommer ni ihåg att stänga dörrarna efter er? Tack på förhand!

Notera: Vi har en ytterdörr vid bastun så bastubadarna kan sitta ner på bänkarna på utsidan. Det är ett hamnområde och vi vet att många personer badar strax utanför. Badandet understödjer vi inte. Bad är generellt förbjudet i alla hamnar i Sverige.

Medlemskap 2023 - varmt välkomna alla nya medlemmar - och alla befintliga också!

Det har börjat ticka in nya personer som anmäler sig till att bli medlemmar för 2023. Underbart, välkomna, välkomna, allesammans.
Medlemsavgifterna för 2023 är desamma som för de närmast gångna åren. Informationerna på fliken Medlemskap gäller för 2023.

Behöver du permanent båtplats i Klintehamn (eller någon annan kommunal hamn)?

Om du vill ha en plats "på riktigt" för din båt och skall ha Klintehamn som hemmahamn så är det Region Gotland som du skall vända dig till. Region Gotland är ägare av både båtplatser och uppläggningsplatsen vid bodarna. Enklast är att gå in på anmälningssidan på regionens webb. Där fyller du i dina önskemål och en handläggare tar hand om ärendet och återkommer till dig inom kort! Det är alltså inte Klinte Båtklubb som administrerar den typen av båtplatser - vi har hand om gästbåtarna som kommer hit!

Och om du har en plats som du inte behöver - boka av den genom att kontakta Region Gotland!

GDPR-policy

KBK:s GDPR-policy behandlar hur vi handskas med personuppgifter.

Copyright ©2023 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn