Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Hemma - nya nyheter!
 

Corona, senaste utvecklingen

Covid-19 fortsätter att prägla och påverka verksamheten. Vaccinationerna har kommit igång, speciellt för äldre personer, vilket lättar på isoleringen för fler och fler. Fortfarande gäller förstås att man risk för exponering och spridning föreligger) noggrannt sköter hygien (tvätta händer återkommande dåoch avstånd för att minska smittspridningen.

Årsmötet 2021

Årsmötet hölls söndag den 28 mars.
Förutom de sedvanliga årsmötesförhandlingarna behandlades en särskild ekonomisk fråga. Frågan är initierad av att KIK, Klintehamns idrottsklubb,avser att bygga en eller flera padelbanor vid idrottsplatsen och därvid efterfrågat hjälp med den kortsiktig finansieringen. Årsmötet beslutade att samtycka till ett lån till KIK att återbetalas inom 4-5 år. att behandla.

Medlemskap 2021 - varmt välkomna alla nya medlemmar!

Det tickar in nya personer som anmäler sig till att bli medlemmar. Underbart, välkomna allesammans.
Om du, medlem sedan tidigare, inte betalat ditt medlemskap för 2021 så uppmanar vi dig att göra det snarast.
Medlemsavgifterna för 2021 är desamma som för 2019 och 2020. Informationen på fliken Medlemskap är alltså aktuella för 2021.

Sjösättning

Även det här året blir det sommar! Den gemensamma sjösättningen sker lördag den 8 maj med början vid 9-tiden. Du som har en båt som skall vara med i processen ser till att den är förberedd och utrustad till dess. Är du ny i det här avseendet bör du kontakta Erik Livén så du förstår rutinerna. I samband med sjösättningsdagen planerar styrelsen för en arbetsdag - att snygga till och göra i ordning för sommarsäsongens aktiviteter och gäster som kommer till gästbåtshamnen och ställplatserna.
Båtar som man sjösätter själv via rampen vid tillfällen som passar skepparen själv är förstås en annan fråga.

Hamnfogde 2021

Mats Quinn, tel: 076 766 09 86 fortsätter som klubbens hamnfogde. Han är också kontaktpersonen för bokning av bastu och vår lokal.

Rutinen för avgifthantering!

Hamnkaféet är inte längre ombud för att ta upp avgifter för gästbåtar, ställplatser och förhyrningar av servicehuset. Hanteringen sköts direkt av hamnfogden, (se ovan). Nyfiken på avgifterfna - kolla fliken Kontakt & länkar.

Bastun

Bastusäsongen är i full gång. Av covidskäl är bastun förstås bara öppen för bokning för slutna sällskap. Det betyder också att många tider är bokade och vi gör vårt bästa att möjliggöra för olika bokare att finna tider. Samtidigt är användningen så hög att man inte kan räkna på att få en idealtid på kort varsel! Ring till Mats Quinn och anmäl din önskan.
Avgiften vid förhyrning av bastun är 400 kronor inklusive varmvattnet i duscharna. Och ni som hyr bastun - visst kommer ni ihåg att stänga dörrarna efter er? Tack på förhand!

Fiskevården: Klinteviken och Robbjensån

Projektet i Klinteviken har smugit sig vidare: Att vi har tillstånd till fiskevårds- och vattenvårdsaspekterna är klart sedan tidigare. Landaspekten, uppläggningen av muddermassorna, är under analys på Länsstyrelsen och sakta på väg till Miljöprövningsdelegationen, den lägsta juridiska instansen som behandlar denna typ av frågor.

Behöver du permanent båtplats i Klintehamn (eller någon annan kommunal hamn)?

Om du vill ha en plats "på riktigt" för din båt och skall ha Klintehamn som hemmahamn så är det Region Gotland som du skall vända dig till. Enklast är att gå in på anmälningssidan på regionens webb. Där fyller du i dina önskemål och en handläggare tar hand om ärendet och mailar dig inom kort! Det är alltså inte Klinte Båtklubb som administrerar den typen av båtplatser - vi har hand om gästbåtarna som kommer hit!

Och om du har en plats som du inte behöver - boka av den genom att kontakta Region Gotland!

Allt om Husvagn och Camping

I nummer 3-2019 recenseras vår ställplats på kajen. Högsta betyg för de aspekter vi kontrollerar, lite lägre för trafiksituationen och att Klintehamn behöver ett roligare centrum. Gå till fliken Gästhamn & ställplats för att läsa mera!

GDPR-policy

KBK:s GDPR-policy behandlar hur vi handskas med personuppgifter.

Copyright ©2021 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn