Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Hemma - nya nyheter!
 

Bastu

Bastusäsongen är i full gång. Utökad bastutid, nu två kvällar i veckan! KBK bjuder till gemensam bastutid onsdagar respektive fredagar klockan 17:00. Det är gemensamt herrar & damer, varför badkläder erfordras. Vi har hört att räddningsstegarna, som nu är på plats i god ordning, används av personer som vill komma upp ur vattnet vid bryggan.

Behöver du permanent båtplats i Klintehamn (eller någon annan kommunal hamn)?

Om du vill ha en plats "på riktigt" för din båt och skall ha Klintehamn som hemmahamn så är det Region Gotland som du skall vända dig till. Enklast är att gå in på anmälningssidan på regionens webb. Där fyller du i dina önskemål och en handläggare tar hand om ärendet och mailar dig inom kort! Det är alltså inte Klinte Båtklubb som administrerar den typen av båtplatser - vi har hand om gästbåtarna som kommer hit!

Medlemsskap 2019 - visst har du betalat!

Det tickar in nya personer som anmäler sig till att bli medlemmar. Underbart, välkomma allesammans.
Det finns väl ingen gammal medlem kvar som inte betalat avgiften för 2019? Betala nu så du är kvar i rullorna på rätt sätt. Avgiften och betalsättet för 2019 är samma som förra året - bankgiro 5582-5541 och avgifterna är för ungdom 50 kr, enskild 200 kr och familj 250 kr. Se också fliken Medlemskap för mera detaljer på temat!

Sommarens seglarskola börjar tisdagen efter midsommar!

Ja, det blir seglarskola för de yngre även i år. Optimisterna och de större jollarna skall i drift och ge både kunskaper och glädje. Boka in tisdagskvällar klockan 18. Med början direkt efter midsommar och hela juli ut, troligen en liten bit in i augusti. Det mesta är klart och planerat så förbered tankarna, kolla den egna kalendern och prata för seglingarna med barn, barnbarn, grannar och bekanta. Vi återkommer efterhand med mer info!

Allt om Husvagn och Camping

I nummer 3-2019 recenseras vår ställplats på kajen. Högsta betyg för de aspekter vi kontrollerar, lite lägre för trafiksituationen och att Klintehamn behöver ett roligare centrum. Gå till fliken Gästhamn & ställplats för att läsa mera!

Boka egen bastutid

Det går bra att boka tid för bastubad för släkt, vänner och bekanta. Bokning genomförs genom att man ringer till Peter Berg, 0703287956.

Fiskevård

KBK driver ett projekt för att kanalisera Varbosåns vattenflöde i Klinteviken längs vikens östra strand. Bottenprov har tagits på uppdrag av Länsstyrelsen och det finns inget att anmärka. Fastighetsägarna samtycker, Region Gotland är positiv, likaså Länsstyrelsen. Länsstyrelsen diskuterade om omfattningen är sådan att vi skall göra en ansökan till Miljödelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholm, som har ansvar i detta avseende. Vi har skissat på en miljökonsekvensbeskrivning. Men nu har vi fått ett anslag från Länsstyrelsen så nu gäller det att vänta in den tid på året då man inte stör fisk, fåglar och andra livsformer. Allt talar för att det praktiska arbetet kan börja på sensommaren/förhösten 2019.

KBK och Länsstyrelsen är överens om att Robbjensån är en högklassig å för öringslek. En klassisk plats för att se öring är vid Värsände. Den tidigare favoritplatsen vid Norra Kustvägen togs bort av Sportfiskarna.

Sportfiskarna vill nu dra igång ett litet projekt för skolelever på mellanstadiet - de vill ge information om vattendrag och bland annat öring och därtill låta eleverna lägga små bankar med lämpligt grus för fiskarnas lek längs sträckan från bron över Skolgatan och norrut längs Ågatan. Om eleverna är lite mer kunniga och positivt inställda kanske det inte ramlar så mycket skräp i ån? Båtklubben understödjer idén att aktivera eleverna!

GDPR-policy

Vi har utarbetat en GDPR-policy som behandlar hur vi handskas med personuppgifter.

Copyright ©2019 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn