Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Hemma - nya nyheter!
 

Årsmötet

Årsmötet 2023 gick av stapeln som planerat och en nyvald styrelse är igång.

Båtbottnar och båtbottenfärg

Mätning av eventuell förekomst av tennföreningar på båtbottnarna genomfördes enligt plan den 10 april. Nästan alla mätta båtar är problermfria.

Hamnfogde

Vår tidigare hamnfogde har slutat och ny för säsongen är Thomas Skattberg. Han kan nås på telefon 073 714 02 25 och han handhar gästbåtar och ställplatsfrågor och många andra praktiska frågor - inklusive bastun.

Fiskevården i Klinteviken och Robbjensån

Långbänken med projektet i Klinteviken har gått vidare med stor framgång: Tillstånd till fiskevårds- och vattenvårdsaspekterna har varit klart sedan tidigare. Landaspekten, uppläggningen av muddermassorna, är behandlad och godkänd av Miljöprövningsdelegationen. Vi har genomfört möten med Länsstyrelsen och Region Gotland om arbetsmetoder, kontroller och sådant och vi har stämt av med vår entreprenör. Vinterbetingelserna och vattenståndet har förhindrat oss att börja snabbt, varför jobbet kommer att genomföras under kvartal 3.

Under våren planerar Region Gotland att gräva i kanten av väg 140 för att lägga ner en avloppsledning. Grävskoporna och arbetet berör alltså inte vårt projekt.

Medlemskap 2023!

Varmt välkomna alla nya medlemmar - och alla befintliga också!

Det tickar in nya personer som anmäler sig till att bli medlemmar för 2023. Underbart, välkomna, välkomna, allesammans.
Medlemsavgifterna för 2023 ser du enklast på fliken Medlemskap.

Permanent båtplats i Klintehamn?

Region Gotland äger hamnen och hyr ut de permanenta båtplatserna. Det är också de som äger uppställningsplatsen vid bodarna. Enklast är att gå in på anmälningssidan på regionens webb. Fyll i dina önskemål. Därefter tar en handläggare hand om ärendet och återkommer till dig inom kort! Det är alltså inte Klinte Båtklubb som administrerar den typen av båtplatser - vi har hand om gästbåtarna som kommer hit enstaka dygn under sommaren!

Och du som har en plats som du inte behöver - boka av den genom att kontakta Region Gotland! Det finns andra som behöver den!

Bastun!

Utökade tider! Uppskattad nyhet: Vi kör bastu även på tisdagar från och med den 30 maj och tills vidare.
Bastun är alltså i full gång varje tisdag och fredag och den hålls öppen mellan 17 och 19.

Bastubad vid andra tider bokas via vår bastufogde (Thomas Skattberg, telefon se ovan). Vi hänvisar till honom och till den telefonen då det gäller bokning av bastun övriga tider. Maila inte - det är bättre att prata! Avgiften vid förhyrning av bastun är numera 500 kronor inklusive varmvattnet i duscharna. Och ni som hyr bastun - visst kommer ni ihåg att stänga dörrarna efter er? Tack på förhand!

Notera: Vi har en ytterdörr vid bastun så bastubadarna kan sitta ner på bänkarna på utsidan. Det är ett hamnområde och vi vet att många personer badar strax utanför. Badandet understödjer vi inte. Bad är generellt förbjudet i alla hamnar i Sverige.

Gräsroten!

Gräsroten är Svenska Spels metod att stödja idrottsföreningar i samband med att man satsar i en del av deras spel! Anmäl Klinte Båtklubb som mottagare av dina bidrag nästa gång du spelar!

GDPR-policy

KBK:s GDPR-policy behandlar hur vi handskas med personuppgifter.

Copyright ©2023 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn