Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Hemma - nya nyheter!
 

Årsmöte

Årsmötet hålls söndag den 17:e februari 2019 klockan 14:00 i KBK:s servicehus. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar bjuds på enklare traktering.

GDPR-policy

Vi har utarbetat en GDPR-policy som behandlar hur vi handskas med personuppgifter.

Bastu

Bastusäsongen är i full gång. KBK bjuder till gemensam bastutid fredagar klockan 18:00. Det är gemensamt herrar & damer, varför badkläder erfordras.

Boka egen bastutid

Det går bra att boka tid för bastubad för släkt, vänner och bekanta. Bokning genomförs i Hamnkaféet.

Fiskevård

KBK och Länsstyrelsen är överens om att Robbjensån är en högklassig å för öringslek. En klassisk plats för att se öring är vid Värsände.

KBK driver ett projekt för att kanalisera Varbosåns vattenflöde i Klinteviken längs vikens östra strand. Bottenprov har tagits på uppdrag av Länsstyrelsen och det finns inget att anmärka. Fastighetsägarna samtycker, Region Gotland är positiv, likaså Länsstyrelsen. Omfattningen är dock sådan att vi uppmanats att göra en ansökan till Miljödelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholm, som har ansvar i detta avseende. Projektets startsträcka är alltså längre än väntat!

Copyright ©2019 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn