Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Hemma - nya nyheter!
 

Arbetsdag i klubben den 1:a juni! Det börjar klockan 09:00!

Vi ordnar en arbetsdag i klubben den första juni, så se till att du är tillgänglig. Vi fokuserar på att snygga till inför sommarsäsongen, lite småreparationer och fixandet med jollarna inför den kommande seglarskolan!

Medlemsavgiften 2019 - visst har du betalat!

Har du betalt eller väntar du på inbetalningskort? Du som inte betalt, vänta inte längre. Du klarar dig utan inbetalningskort, du behöver bara en påminnelse. Betala nu så du är kvar i rullorna på rätt sätt. Avgiften och betalsättet för 2019 är samma som förra året - bankgiro 5582-5541 och avgifterna är för ungdom 50 kr, enskild 200 kr och familj 250 kr. Se också fliken Medlemskap för mera detaljer på temat!

Sommarens seglarskola börjar tisdagen efter midsommar!

Ja, det blir seglarskola för de yngre även i år. Optimisterna och de större jollarna skall i drift och ge både kunskaper och glädje. Boka in tisdagskvällar klockan 18. MEd början direkt efter midsommar och hela juli ut, troligen en liten bit in i augusti. Det mesta är klart och planerat så förbered tankarna, kolla den egna kalendern och prata för seglingarna med barn, barnbarn, grannar och bekanta. Vi återkommer efterhand med mer info!

Allt om Husvagn och Camping

I nummer 3-2019 recenseras vår ställplats på kajen. Högsta betyg för de aspekter vi kontrollerar, lite lägre för trafiksituationen och att Klintehamn behöver ett roligare centrum. Gå till fliken Gästhamn & ställplats för att läsa mera!

Bastu

Bastusäsongen är i full gång. KBK bjuder till gemensam bastutid fredagar klockan 17:00. Det är gemensamt herrar & damer, varför badkläder erfordras.

Boka egen bastutid

Det går bra att boka tid för bastubad för släkt, vänner och bekanta. Bokning genomförs genom att man ringer till Peter Berg, 0703287956.

Fiskevård

KBK och Länsstyrelsen är överens om att Robbjensån är en högklassig å för öringslek. En klassisk plats för att se öring är vid Värsände. Den tidigare favoritplatsen vid Norra Kustvägen togs bort av Sportfiskarna.

KBK driver ett projekt för att kanalisera Varbosåns vattenflöde i Klinteviken längs vikens östra strand. Bottenprov har tagits på uppdrag av Länsstyrelsen och det finns inget att anmärka. Fastighetsägarna samtycker, Region Gotland är positiv, likaså Länsstyrelsen. Länsstyrelsen diskuterade om omfattningen är sådan att vi skall göra en ansökan till Miljödelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholm, som har ansvar i detta avseende. Vi har skissat på en miljökonsekvensbeskrivning. Men nu har vi fått ett anslag från Länsstyrelsen så nu gäller det att vänta in den tid på året då man inte stör fisk, fåglar och andra livsformer. Allt talar för att det praktiska arbetet kan börja på sensommaren/förhösten 2019.

GDPR-policy

Vi har utarbetat en GDPR-policy som behandlar hur vi handskas med personuppgifter.

Årsmöte

Årsmötet hölls söndag den 17:e februari 2019.

Copyright ©2019 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn