Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Hemma - nya nyheter!
 

Årsmötet

Årsmötet 2023 gick av stapeln som planerat och en nyvald styrelse är igång.

Båtbottnar och båtbottenfärg

Mätning av eventuell förekomst av tennföreningar på båtbottnarna kommer att genomföras Annandag Påsk, d.v.s. den 10 april. Alla KBK:s medlemmar som så önskar får möjlighet till mätning den dagen till en starkt reducerad kostnad. Ett mätprotokoll upprättas och är en viktig handling för båtägaren.

Andra personer än klubbens medlemmar kan givetvis också få möjlighet till mätning, dock till ordinarie pris. Om du inte är medlem men är intresserd av att ta del av rabatten kan du gå in i klubben som medlem. Titta vidare på den här webben för att se hur du bäst agerar för att bli medlem!

Sjösättning

Datum är satt till fredag den 21 april. Extra tillfälle erbjuds onsdag den 10 maj. Sjösättningen genomförs med hjälp av kranbil. Erik Livén och Kenna Wessman samordnar. Anmäl dig till dem så kan du också ställa frågor, speceillt om du har svårt att själv flytta din båt illl sjösättningsplatsen.

Fiskevården i Klinteviken och Robbjensån

Långbänken med projektet i Klinteviken har gått vidare med stor framgång: Tillstånd till fiskevårds- och vattenvårdsaspekterna har varit klart sedan tidigare. Landaspekten, uppläggningen av muddermassorna, är behandlad och godkänd av Miljöprövningsdelegationen. Vi har genomfört möten med Länsstyrelsen och Region Gotland om arbetsmetoder, kontroller och sådant och vi har stämt av med vår entreprenör. Vinterbetingelserna och vattenståndet har förhindrat oss att börja snabbt, varför jobbet kommer att genomföras under kvartal 3.

Under våren planerar Region Gotland att gräva i kanten av väg 140 för att lägga ner en avloppsledning. Grävskoporna och arbetet berör alltså inte vårt projekt.

Medlemskap 2023!

Varmt välkomna alla nya medlemmar - och alla befintliga också!

Det tickar in nya personer som anmäler sig till att bli medlemmar för 2023. Underbart, välkomna, välkomna, allesammans.
Medlemsavgifterna för 2023 ser du enklast på fliken Medlemskap.

Permanent båtplats i Klintehamn?

Region Gotland äger hamnen och hyr ut de permanenta båtplatserna. Det är också de som äger uppställningsplatsen vid bodarna. Enklast är att gå in på anmälningssidan på regionens webb. Fyll i dina önskemål. Därefter tar en handläggare hand om ärendet och återkommer till dig inom kort! Det är alltså inte Klinte Båtklubb som administrerar den typen av båtplatser - vi har hand om gästbåtarna som kommer hit enstala dygn under sommaren!

Och du som har en plats som du inte behöver - boka av den genom att kontakta Region Gotland! Det finns andra som behöver den!

Bastun!

Bastun är i full gång varje fredag och den hålls öppen mellan 17 och 19.

Bastubad vid andra tider bokas via vår bastufogde (Mats Quinn, 073 346 24 97). Vi har under en längre tid hänvisat till honom och till den telefonen. Maila inte - det är bättre att prata! Mats har koll på den aktuella bokningen. Mycket bättre att ringa än att maila för att komma överens om egna tider!Avgiften vid förhyrning av bastun är numera 500 kronor inklusive varmvattnet i duscharna. Och ni som hyr bastun - visst kommer ni ihåg att stänga dörrarna efter er? Tack på förhand!

Notera: Vi har en ytterdörr vid bastun så bastubadarna kan sitta ner på bänkarna på utsidan. Det är ett hamnområde och vi vet att många personer badar strax utanför. Badandet understödjer vi inte. Bad är generellt förbjudet i alla hamnar i Sverige.

GDPR-policy

KBK:s GDPR-policy behandlar hur vi handskas med personuppgifter.

Copyright ©2023 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn