Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Hemma - nya nyheter!
 

Medlemsavgiften 2019 - dags att betala!

Har du betalt eller väntar du på inbetalningskort? Du som inte betalt, vänta inte längre. Du klarar dig utan inbetalningskort, du behöver bara en påminnelse. Betala nu så du är kvar i rullorna på rätt sätt. Avgiften och betalsättet för 2019 är samma som förra året - bankgiro 5582-5541 och avgifterna är för ungdom 50 kr, enskild 200 kr och familj 250 kr. Se också fliken Medlemskap för mera detaljer på temat!

Arbetsdag i klubben den 1:a juni!

Vi ordnar en arbetsdag i klubben den första juni, så boka dagen i almanackan. Vi fokuserar på att snygga till inför sommarsäsongen och påbörja fixandet med jollarna inför den kommande seglarskolan!

Sommarens seglarskola aviseras härmed!

Ja, vi satsar på seglarskola för de yngre även i år. Optimisterna och de större jollarna skall i drift och ge både kunskaper och glädje. Vi planerar främst för tisdagskvällar klockan 18. Tanken är från ungefär midsommartid och hela juli ut, kanske en liten bit in i augusti. Detaljerna är inte klara men förbered tankarna och prata för seglingarna med barn, barnbarn, grannar och bekanta. Vi återkommer efterhand med mer info!

Sjösättning även detta år! Anteckna 4:e maj i almanackan!

OBS: rättat datum! Vårvärmen kommer och går men vi håller fast vid klubbens gemensamma sjösättningdag lördag den 4:e maj (med söndag den 5:e som reservdag om vädret så kräver). Start klockan 9:00. Så se till att alla båtar som längtar ned i vattnet är fina, rena och färdigmålade till dess. Våra utsända har sett att det rört sig en del på uppställlningsplatsen de varmare vårdagarna. Bra!

Lördag den 4:e maj är också Nordiska Kusträddardagen, den stora strandstädardagen!

Allt om Husvagn och Camping

I nummer 3-2019 recenseras vår ställplats på kajen. Högsta betyg för de aspekter vi kontrollerar, lite lägre för trafiksituationen och att Klintehamn behöver ett roligare centrum. Gå till fliken Gästhamn & ställplats för att läsa mera!

Bastu

Bastusäsongen är i full gång. KBK bjuder till gemensam bastutid fredagar klockan 17:00. Det är gemensamt herrar & damer, varför badkläder erfordras.

Boka egen bastutid

Det går bra att boka tid för bastubad för släkt, vänner och bekanta. Bokning genomförs genom att man ringer till Peter Berg, 0703287956.

Utvecklingsprojekt drivet av SSF och RF

Svenska Seglarförbundet och Riksidrottsförbundet arbetar för att klubbar, sådana som Klinte Båtklubb, skall utvecklas i sitt ledarskap och stödja segelsporten. Föreningens aktiva uppmanas att läsa in sig på den länkade sidan! De som arbetar med klubbens administration och jolleseglingarna bör hänga med.

Fiskevård

KBK och Länsstyrelsen är överens om att Robbjensån är en högklassig å för öringslek. En klassisk plats för att se öring är vid Värsände.

KBK driver ett projekt för att kanalisera Varbosåns vattenflöde i Klinteviken längs vikens östra strand. Bottenprov har tagits på uppdrag av Länsstyrelsen och det finns inget att anmärka. Fastighetsägarna samtycker, Region Gotland är positiv, likaså Länsstyrelsen. Länsstyrelsen diskuterade om omfattningen är sådan att vi skall göra en ansökan till Miljödelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholm, som har ansvar i detta avseende. Vi har skissat på en miljökonsekvensbeskrivning. Men nu har vi fått ett anslag från Länsstyrelsen så nu gäller det att vänta in den tid på året då man inte stör fisk, fåglar och andra livsformer. Allt talar för att det praktiska arbetet kan börja på sensommaren/förhösten 2019.

Årsmöte

Årsmötet hölls söndag den 17:e februari 2019.Vi återkommer med mer information!

GDPR-policy

Vi har utarbetat en GDPR-policy som behandlar hur vi handskas med personuppgifter.

Copyright ©2019 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn