Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Hemma - nya nyheter!
 

Corona

Covid-19 fortsätter att prägla och påverka verksamheten. Aktsamheten att inte själv bli smittad, oavsett om man tillhör någon specifik riskgrupp eller ej - och säkerhetsbeteendet att inte riskera att smitta någon annan person gäller givetvis. Med detta i minnet går det att på ett aktsamt sätt träffa andra personer, främst de som finns i ens vardagsmiljö.

Hamnfogde 2020

Vår nye hamnfogde (efter Pter Berg som tjänat klubben under många år) är Thomas Skattberg, tel: 0737140225. Han är alltså kontaktpersonen för bokning av bastu och vår lokal och för att ta emot husbilar på ställplaten och gästande båtar. De sista aspekterna, husbilar och seglare, verkar inte helt intensivt och överhängande denna Covid-19-vår men givetvis skall vi vara inställda på en viss besöksfrekvens.

Medlemskap 2020 - varmt välkomna alla nya medlemmar!

Det tickar in nya personer som anmäler sig till att bli medlemmar. Underbart, välkomna allesammans.
Medlemsavgifterna för 2020 är desamma som för 2019. Informationen på fliken Medlemskap är alltså aktuella för 2020.
Och alla "gamla" medlemmar - tack till er som betalt för 2020 och påminnelse till er som inte hunnit betala än.

Ny rutin för avgifthantering!

Hamnkaféet är inte längre ombud för att ta upp avgifter för gästbåtar, ställplatser och förhyrningar av servicehuset. Hanteringen sköts direkt av hamnfogden, (se ovan). Nyfiken på kostnaderna - kolla fliken Kontakt & länkar.

Bastu

Bastusäsongen går igång igen meddelar styrelsen! Vi startar om på fredagar kolckan 18-20. Det är gemensamt herrar & damer, varför badkläder erfordras. Vi vill samtidigt påminna om FHM (Folkhälsomyndighetens) anvisningar beträffande hur vi skall förhålla oss till varandra i dessa Coronatider.
För övriga bokningar av Klinte Båtklubbs bastu och samlingssal, ring till Thomas Skattberg på tel: 0737140225.
För övrigt, kom ihåg Anders Tegnells "ordspråk" - om man känner sig lite dålig så stannar man hemma...

Behöver du permanent båtplats i Klintehamn (eller någon annan kommunal hamn)?

Om du vill ha en plats "på riktigt" för din båt och skall ha Klintehamn som hemmahamn så är det Region Gotland som du skall vända dig till. Enklast är att gå in på anmälningssidan på regionens webb. Där fyller du i dina önskemål och en handläggare tar hand om ärendet och mailar dig inom kort! Det är alltså inte Klinte Båtklubb som administrerar den typen av båtplatser - vi har hand om gästbåtarna som kommer hit!

Allt om Husvagn och Camping

I nummer 3-2019 recenseras vår ställplats på kajen. Högsta betyg för de aspekter vi kontrollerar, lite lägre för trafiksituationen och att Klintehamn behöver ett roligare centrum. Gå till fliken Gästhamn & ställplats för att läsa mera!

Fiskevård

KBK driver ett projekt för att kanalisera Varbosåns vattenflöde i Klinteviken längs vikens östra strand. Bottenprov har tagits på uppdrag av Länsstyrelsen och det finns inget att anmärka. Fastighetsägarna samtycker, Region Gotland är positiv, likaså Länsstyrelsen. Länsstyrelsen diskuterade om omfattningen är sådan att vi skall göra en ansökan till Miljödelegationen vid Länsstyrelsen i Stockholm, som har ansvar i detta avseende. Vi har skissat på en miljökonsekvensbeskrivning. Men nu har vi fått ett anslag från Länsstyrelsen så nu gäller det att vänta in den tid på året då man inte stör fisk, fåglar och andra livsformer. Allt talar för att det praktiska arbetet som skulle ha börjat på sensommaren/förhösten 2019 måste skjutas upp. Senaste beskedet är att Länssstyrelsen inte vet om de är beslutsmässiga - de måste rådslå med Hav- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket...

KBK och Länsstyrelsen är överens om att Robbjensån är en högklassig å för öringslek. En klassisk plats för att se öring är vid Värsände. Den tidigare favoritplatsen vid Norra Kustvägen togs bort av Sportfiskarna.

Sportfiskarna har nu dragit igång ett litet projekt för skolelever på mellanstadiet - de vill ge information om vattendrag och bland annat öring och därtill låta eleverna lägga små bankar med lämpligt grus för fiskarnas lek längs sträckan från bron över Skolgatan och norrut längs Ågatan. Om eleverna är lite mer kunniga och positivt inställda kanske det inte ramlar så mycket skräp i ån? Båtklubben understödjer idén att aktivera eleverna! Årskurs 5 och 6 har gjort sina inledande aktiviteter.

GDPR-policy

Vi har utarbetat en GDPR-policy som behandlar hur vi handskas med personuppgifter.

Copyright ©2020 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn