Klinte Båtklubb

En mötesplats för Klintetraktens båt-, fiske- och naturintresserade

 

Hemma - nya nyheter!
 

Årsmötet 2021

Årsmötet hålls söndag den 28 mars klockan 16:00 på/vid Hamncaféet i Klintehamn.
Alla medlemmar är välkomna!
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och en särskild ekonomisk fråga att behandla.
Och fika, förstås

Corona, senaste utvecklingen

Covid-19 fortsätter att prägla och påverka verksamheten. Vi har noterat att Folkhläsomyndigheten och Regeringen riktar in sig på att så kraftfullt som möjligt begränsa och förhoppningsvis stoppa spridningen av det smittsamma Covid-19-virust. Möten begränsas till maximalt åtta personer. Vår bastuverksamhet påverkas således intensivt. Med verkan från och med denna fredag - den 20 november - och tills vidare stänger vi den allmänna bastun. Aktsamheten att inte själv bli smittad, oavsett om man tillhör någon specifik riskgrupp eller ej - och säkerhetsbeteendet att inte heller riskera att smitta någon annan person är av yttersta vikt. Klinte Båtklubb vill med detta beslut göra sitt bästa att hålla emot pandemin, som ny har en intensiv andravåg även på Gotland.

Hamnfogde 2020

Hamnfogde (efter Peter Berg som tjänat klubben under många år och efter Thomas Skattberg, som tjänstgjort under sommaren och till och med oktober) är Mats Quinn, tel: 076 766 09 86. Han är alltså kontaktpersonen för bokning av bastu och vår lokal.

Bastun: Ny bokning, ny taxa

Bastusäsongen är igång så till vida att slutna sällskap är välkomna att boka bastutid för fullt! För bokningar av bastun (och samlingssalen), ring till Mats Quinn, vår nye hamnfogde, på tel: 0767660986. Avgiften vid förhyrning av bastun är 400 kronor med början den 1:a oktober. Notera att varmvattnet i duscharna nu ingår så det blir inga tillkommande kostnader. Och ni som hyr bastun - visst kommer ni ihåg att stänga dörrarna efter er? Tack på förhand!

Fiskevården: Klinteviken och Robbjensån

Du som har hängt med vet att vi i ungefär 25 år arbetat för att Robbjensån skall utvecklss som lekplats för öring. Tankarna och arbetet att hålla tillbaka vasstillväxten i Klinteviken har funnits lika länge. Återkommande har vi rensat vass, kapat ner och bränt vass för att hålla vikens vattenspegel något så när öppen. Efterhand som framgången med öring i Robbjensån blivit större har också antal hägrar i den allt grundare Klinteviken ökat... Detta har lett till att vi är inriktade på att också muddra längs den östra strandkanten.

Klinteviken

Viken har blivit grundare genom åren - alltsedan lantruket ökade sina gödningsgivor på åkrarna och sen den vanliga mineralnäringen blandades med finkorning sand, d.v.s mo och mjäla, importrat från Saharas ökentrakter! Vi driver ett projekt för att kunna muddra fram en kanal längs vikens östra strand. Kanalens syfte är främst att skapa djupare vatten som gör att ynglen och smolten av främst öring skall kunna överleva sitt nödvändiga första år i viken innan de simmar ut i egentliga Östersjön för att växa till.
Projektet har tre administrativa aspekter: Fiskevård (som är vårt huvudtema), Vattenvård (eftersom vattenflödet från Varbosån får en effektivare passage genom viken) och Miljöpåverkan på land (eftersom muddermassorna måste placeras någon stans).
Läs mer här.

Robbjensån

KBK och Länsstyrelsen är överens om att Robbjensån är en högklassig å för öringslek. En klassisk plats för att se öring är vid Värsände. Den tidigare favoritplatsen att skåda öring vid Norra Kustvägen togs bort av Sportfiskarna.

KBK har inventerat de olika lekplatserna som vi anlagt för öringen i ån. Sträckan från uppströms Sicklingsvägen och nedströms till åns passage under väg 140 är bedömd och vi anser att alla bäddarna bör förnyas med hjälp av mer grus av lagom grovlek. Bäddarna är nu 57 till antalet och lämpliga nya platser är 9. Vi tittar nu på praktiska frågor och ekonomi kring det hela... MEN: Fritidsfiskarna har igen grävt i ån. Den här gången mellan väg 142 och Sicklingsvägen, altså uppströms samhället med syfte stt skapa bäddar även där. Detta har förstås medfört mer slam i ån nedströms och vi tvingas att avvakta med vårt projekt genom samhället. Nästa möjlighet blir sensommaren 2021.

Sportfiskarna har - frikopplat från ovannämnda verksamheter - ett litet projekt för skolelever på mellanstadiet - information om vattendrag som lekvatten för öring och därvid också låta eleverna lägga små bäddar med möjligt grus för fiskarnas lek längs sträckan från bron över Skolgatan och norrut längs Ågatan. Om eleverna är lite mer kunniga och positivt inställda kanske det inte heller kastas så mycket skräp i ån? Båtklubben understödjer idén att aktivera eleverna!

Medlemskap 2020 - varmt välkomna alla nya medlemmar!

Det tickar in nya personer som anmäler sig till att bli medlemmar. Underbart, välkomna allesammans.
Medlemsavgifterna för 2020 är desamma som för 2019. Informationen på fliken Medlemskap är alltså aktuella för 2020.
Inom kort går vi igenom listorna en extra gång för året och rensar bort inaktuella namn.

Rutinen för avgifthantering!

Hamnkaféet är inte längre ombud för att ta upp avgifter för gästbåtar, ställplatser och förhyrningar av servicehuset. Hanteringen sköts direkt av hamnfogden, (se ovan). Nyfiken på kostnaderna - kolla fliken Kontakt & länkar.

Behöver du permanent båtplats i Klintehamn (eller någon annan kommunal hamn)?

Om du vill ha en plats "på riktigt" för din båt och skall ha Klintehamn som hemmahamn så är det Region Gotland som du skall vända dig till. Enklast är att gå in på anmälningssidan på regionens webb. Där fyller du i dina önskemål och en handläggare tar hand om ärendet och mailar dig inom kort! Det är alltså inte Klinte Båtklubb som administrerar den typen av båtplatser - vi har hand om gästbåtarna som kommer hit!

Och om du har en plats som du inte behöver - boka av den genom att kontakta Region Gotland!

Allt om Husvagn och Camping

I nummer 3-2019 recenseras vår ställplats på kajen. Högsta betyg för de aspekter vi kontrollerar, lite lägre för trafiksituationen och att Klintehamn behöver ett roligare centrum. Gå till fliken Gästhamn & ställplats för att läsa mera!

GDPR-policy

Vi har utarbetat en GDPR-policy som behandlar hur vi handskas med personuppgifter.

Copyright ©2020 KBK Klinte Båtklubb, Klintehamn